TTJ Goede zorg dichtbij

TTJ focust op de eigen kracht. De kracht van de client en van zijn netwerk. Onze zorg wordt daarom rondom de client georganiseerd: thuis en in de wijk. Goede zorg is daarmee dichterbij dan je denkt.
Aanmelden
Behandeling

Onze zorg

TTJ werkt outreachend en biedt zoveel mogelijk ambulante begeleiding bij de jeugdige of het gezin thuis. Voor gezamenlijke overleggen en voor de individuele behandelingen heeft TTJ meerdere locaties in de regio Rijnmond.

Elk gezin krijgt een contactpersoon, de gezinscoordinator. Deze begeleidt de jeugdige en ouders binnen een op maat samengesteld team van hulpverleners. De samenstelling van het team hangt af van de hulpvraag.

Het streven is dat de jeugdige en het gezin na hulp vanuit TTJ weer zelfredzaam verder kunnen. Om dat voor elkaar te krijgen is een positief steunnetwerk van vrienden, familie, buurtgenoten, werkgever of vrijwilliger van groot belang.

Lees meer
Over ons

Over ons

TTJ (Thuis Team Jeugd) is een ambulant team voor jeugd- en gezinsproblematiek in de Regio Rijnmond dat bestaat uit een kernteam van algemene jeugd(ggz)hulpverleners en specialisten. We beschikken daarnaast over vrijwilligers die de ouders en het netwerk ondersteunen en daarmee bijdragen aan een snellere afbouw van hulp. Maar ook wanneer er aanvullende (24-uurs) zorg nodig is, kunnen zij door de samenwerking met onze partners soepel opschalen.

Zo bieden we in elk traject zorg op maat: Gewoon waar mogelijk, specialistisch waar nodig.

Behandeling

Samenwerkingspartners

TTJ is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties uit de GGZ en Jeugdhulp. Door het aangaan van een intensieve samenwerking met onze partners kunnen we snel de expertise uit de verschillende domeinen (Jeugdhulp, GGZ en WMO) inzetten waar dat nodig is.

Onze cliënten worden begeleid door een multidisciplinair team waardoor er snel geschakeld kan worden, de zorg efficiënt is en makkelijker op- en afgeschaald kan worden. Bijna altijd blijkt ondersteuning uit het eigen netwerk van onschatbare waarde te zijn, daarom integreren wij ook dit netwerk in onze zorg.

Lees meer