Gemeente Rotterdam

 

ZORG IN DE GEMEENTE ROTTERDAM

Opdracht die wij van de gemeente kregen

Het bieden van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van problemen in de thuissituatie. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals psychische problemen, gedragsproblemen, een (verstandelijke) beperking of opvoedingsproblemen van ouders.

 

Onze organisatie

TTJ is een ambulant team voor jeugd- en gezinsproblematiek dat bestaat uit een kernteam van algemene jeugd (ggz) hulpverleners en specialisten. Wij bieden begeleiding op het gebied van sociaal- en persoonlijk functioneren, opvoedondersteuning en psychiatrische behandeling. Wij richten ons op gezinnen met kinderen en op jeugdigen in de leeftijd tot 23 jaar.
Door samenwerking met verschillende partners kunnen we deskundigheid uit de verschillende domeinen (Jeugdhulp, GGZ en WMO) inzetten. Indien gewenst kunnen wij zelfs opschalen naar 24-uurs zorg.

 

Wat kun je van ons verwachten?

TTJ (Thuis Team Jeugd) focust op de eigen kracht. Jouw kracht en die van jouw netwerk! Onze zorg wordt daarom rondom jou georganiseerd: thuis en in jouw wijk. In sommige gevallen vinden de afspraken plaats op een van onze locaties in de regio Rijnmond.
Omdat wij vinden dat je na onze hulpverlening weer zelfredzaam verder moeten kunnen betrekken wij in elk traject actief jouw eigen netwerk bij de hulpverlening. Een positief steunnetwerk van vrienden, familie, buurtgenoten, werkgever of vrijwilliger is namelijk van onschatbare waarde om goed te kunnen functioneren en een fijn leven te leiden.

 

Met wie wij samenwerken?

Prokino Zorg biedt landelijk diverse vormen van begeleiding op maat. Zoveel mogelijk in de eigen wijk, binnen het eigen netwerk en met inzet van mensen uit de directe omgeving. Dit biedt de cliënt niet alleen een vertrouwd vangnet, maar ook de kans om zijn eigen leven te blijven leiden. Alles zo gewoon mogelijk.

 

PKJP is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek. Samen met hun omgeving worden zij op persoonlijke wijze behandeld zodat zij zich weer op eigen kracht verder kunnen ontwikkelen. De eigen veerkracht is hierbij het uitgangspunt.

 

Forta Jeugd biedt diagnostiek en ambulante behandeling voor kinderen en adolescenten in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar met emotionele klachten, gedragsproblemen en/of schoolproblemen.

 

Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Binnen onze samenwerking zet Humanitas mentoren en steungezinnen in.

 

Stichting Buurtgezinnen zet zich in voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen in hun eigen gezin. Dit doen zij door steungezinnen te koppelen aan gezinnen die overbelast zijn en wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

 

Onze wachttijden

TTJ heeft geen wachttijden. Zodra een cliënt is aangemeld wordt er binnen 5 werkdagen een intake met het gezin gepland.

 

Onze hoofdlocatie

Sportsingel 70
3078 XT Rotterdam
010 – 89 000 58
info@thuisteamjeugd.nl

 

Wij zijn er voor jou

Voor elke cliënt en/of gezin wordt een team samengesteld dat optimaal kan inspelen op de hulpvraag. De gezinscoördinator is het vaste vertrouwde aanspreekpunt, stelt samen met de cliënt en/of het gezin de doelen op en evalueert deze, en is de schakel tussen de verschillende hulpverleners. Een grote rol binnen onze hulpverlening is weggelegd voor het netwerk van de cliënt en/of het gezin. Want met behulp van een fijn netwerk is het makkelijker om de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken.