Voorbeelden van onze zorg

Case #1

Voor een jeugdige met een ernstige depressieve stoornis die moeite heeft met naar school gaan en waarbij binnen het gezin veel ruzies zijn, kunnen bijvoorbeeld een systeemtherapeut, een psychiater en een gezinscoordinator betrokken worden. De systeemtherapeut kijkt met het gezin naar onderlinge patronen en werkt aan herstel van relaties. De psychiater zet de medicatie uit en de gezinscoordinator ondersteunt de jeugdige bij het naar school gaan en oppakken van positieve activiteiten. Zoals het afspreken met vrienden of het weer oppakken van een sport.

Case #2

In het geval van een jeugdige met een lichamelijke of verstandelijke beperking waarvan de ouders ook emotionele ondersteuning voor zichzelf vragen, kan bijvoorbeeld een gezinscoordinator en een psycholoog betrokken worden. De gezinscoordinator ondersteunt de jeugdige en ouders bij het aanleren van de activiteiten van het dagelijkse level (ADL). En de psycholoog helpt ouders met het rouwproces dat het hebben van een kind met blijvende beperkingen met zich mee kan brengen.

Case #3

Voor een jeugdige met forse gedragsproblemen en ouders die hun opvoedrol niet meer kunnen uitvoeren, mede wegens eigen psychosociale problemen, kunnen naast de gezinscoordinator, een MST therapeut, een sociaal juridisch hulpverlener en een jobcoach ingezet worden. De MST therapeut helpt bij het herstellen van de ouderrol en het versterken van de regulatievaardigheden van de jeugdigen. De sociaal juridische hulpverlener helpt met het aanvragen van schuldsanering en contacten met het UWV. Doel hiervan is dat de spanningen afnemen en ouders meer ruimte hebben voor hun rol als opvoeder. De jobcoach helpt de jeugdige met het vinden van een baantje waardoor deze naar zelfstandigheid kan groeien. En de gezinscoordinator ziet toe op een goede samenwerking en evaluatie.